Bading ang dating francis lyrics

Bading ang dating francis lyrics

Bading ang dating francis lyrics 1

183mga kababayan ko 183 kaleidoscope world 183 three stars and a sun 183 kabataan para sa kinabukasan 183 funky monkey 183 nilamon ng sistema 183 1800ninety six 183 where the boys are 183 cold summer nights 183 bawwawwaw.

Bading ang dating francis lyrics 2

Select some words and click explain button then type your knowledge add image or youtube video till goodometer shows cool or awesome.

Bading ang dating francis lyrics 3

O kulas kulas wala namang batas na huhuli sa isang katulad mong madulas mahirap kumalas di ka na makaalpas.